หมายเหตุ สำหรับโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhne) จะไม่รองรับการดาวน์โหลดเพลงเต็ม เอ็มวี และริงโทน ผ่านช่องทาง Mobile site *123, WAP *123 และ IVR *123 (5บ./นาที) และ *12399 (5บ./นาที) แต่รองรับการดาวน์โหลดคอนเทนต์ “เพลงรอสาย” ผ่านช่องทางข้างต้นได้